• Salinas Bank posted an update 1 year, 10 months ago

  Crack Nguyên nhân Tự động hóa Chương trình phần mềm Kiểm tra

  Một tổ chức phải tính đến nhiều yếu tố để tung ra một sự nổi tiếng chương trình phần mềm. Cùng với với tối ưu hóa đặc điểm, tính năng và hiệu suất trong , nó tương tự như vậy phải đảm bảo rằng ứng dụng chắc chắn là hoàn hảo. Hầu hết tổ chức lựa chọn tự động phần mềm để nhận ra lỗi, lỗi ngoài lỗ hổng trong phần mềm bằng cách thực hiện kiểm tra trước tập lệnh sử dụng một cố định thử nghiệm công cụ cố định mà không cần triển khai người kiểm tra phần mềm chuyên nghiệp .

  Cùng với thực hiện các bài kiểm tra với một tập hợp tối thiểu của các tập lệnh, còn có method giúp dễ dàng hơn đối với người dùng khảo sát kiểm tra kết quả và so sánh kết quả với các lần chạy đánh giá trước đó. Ngoài ra, các công cụ có thể thực hiện đi các bài kiểm tra khi lặp đi lặp lại cơ sở để làm cho điển hình là phần mềm hoàn hảo không có đặt bất kỳ thêm thêm nữa thời gian, nỗ lực cộng tài nguyên. Có tình cờ cũng có một số lợi ích điều đó một doanh nghiệp có thể tận dụng bằng cách rô bốt hóa quy trình kiểm tra phần mềm của nó.

  6 Lý do chính tại sao Doanh nghiệp chọn liên quan đến Phần mềm tự động Đánh giá

  1) Tiết kiệm Thời gian , Chi phí và Tài nguyên : Ngày nay, danh tiếng của một chương trình phần mềm phụ thuộc của nó phù hợp với hoạt động khác nhau thiết bị, trình duyệt web và thiết bị . Crack Software vậy, việc đánh giá cụ thể đã biến thành phức tạp cũng như cũng như quá trình mất thời gian. Đặc biệt tự động hóa kiểm tra bánh răng đã giúp cái đó dễ dàng hơn cho cơ quan thử phần mềm không có ảnh hưởng đến kết quả cái . Hơn nữa, a great tổ chức có thể giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc ngoài tài nguyên bằng cách rô bốt hóa phần mềm của mình đánh giá. Các công cụ mô tô hóa cho phép khách hàng xử lý kiểm tra bất cứ lúc nào thiếu bất kỳ thủ công nỗ lực . Hơn nữa, các trường hợp test có thể làm việc lặp đi lặp lại bằng cách hạ thấp thêm thời gian cần thiết để viết lại ngoài thiết lập các trường hợp kiểm tra ra.

  2) Option to Tái sử dụng Trường hợp : Thông thường thử nghiệm mưu đồ cần phải be được thực hiện một vài lần để có thể sau mỗi chu kỳ phát triển . Không giống như kiểm tra sổ tay, đánh giá tự động cho phép doanh nghiệp để thực hiện cụ thể những bài kiểm tra tương tự bên trong cùng một bầu không khí . Ví dụ: điển hình là cùng một bài kiểm tra chương trình có thể được dùng để kiểm tra chính xác how một internet phần mềm chạy trên các trình duyệt web khác nhau như Chrome, Firefox và Internet Explorer . Tại thường là đồng thời, cái cụ thể các công cụ tự động hóa sẽ là cũng hấp dẫn giảm cơ hội và nguy cơ mắc lỗi cá nhân .

  3) Kiểm tra phần mềm Chuyên sâu : Việc kiểm tra thủ công kết quả có thể được tác động bởi con người nhỏ lỗi . Ví dụ: bạn sẽ gặp khả năng là cái người kiểm tra có thể bỏ qua những yếu tố như tệp, dữ liệu, chương trình bên trong hoặc lưu trữ . Nhưng quy trình sàng lọc tự động có hiệu quả trong tối ưu hóa phạm vi và chiều sâu liên quan đến đánh giá các trường hợp phức tạp phân tích bằng cách cải thiện phạm vi kiểm tra ngoài giảm khả năng cá nhân . Cũng như, điển hình là thêm vào được xây dựng với inherit chức năng phát hiện tất cả giống lỗi, sâu bệnh và sai sót bởi kích thích người dùng hành vi .

  4) Làm cho việc kiểm tra hồi quy trở nên dễ dàng hơn: Mọi doanh nghiệp khám phá lựa chọn để cải thiện trải nghiệm của người tiêu dùng bằng cách kết hợp các tính năng cải tiến để có thể phần mềm. Do đó, các tính năng mới là thường bao gồm tuyệt vời trước của nó . Bất cứ khi nào bất kỳ tính năng mới nào chắc chắn được thêm vào hoặc các tính năng hiện có đang thịnh hành được chuyển đổi , nhu cầu xảy ra hồi quy sàng lọc để đảm bảo điều đó ứng dụng hoạt động dễ dàng sau sửa đổi sửa đổi. Điển hình là kiểm tra hồi quy thực hành cũng liên quan đến chạy tất cả kiểm tra chương trình liên quan đến điều chỉnh. Thời hạn của dự án thực sự không cho phép tổ chức thực hiện out hồi quy kiểm tra mà không có xem có sai sót. Ý chí đó tại sao; chỉ về tất cả các tổ chức sử dụng các công cụ kiểm tra tự động có thể thực hiện kiểm tra hồi quy một cách chính xác mà không cần đưa bất kỳ thời gian bổ sung.

  5) Tạo điều kiện Phát triển theo hướng kiểm tra: Những thay đổi thường xuyên trong các lựa chọn của người tiêu dùng đã sản xuất nó cần thiết liên quan đến các doanh nghiệp khởi chạy phần mềm ứng dụng như sớm nhất có thể xảy ra . Một công ty có thể nhiều hơn đánh bại cạnh tranh đơn giản là tăng phương pháp của phần mềm tăng trưởng . Nhiều tổ chức, hiện tại, áp dụng phát triển phần mềm máy tính theo hướng thử nghiệm để tạo và khởi chạy cái ứng dụng một cách nhanh chóng . Trong mô hình phát triển this , mô-đun every và every được phân tích kỹ lưỡng sau khi it is hoàn thành. Các công cụ kiểm tra tự động có cho phép các nhà phát triển để thực hiện đều kiểm tra chức năng và hồi quy trong giai đoạn phát triển thường là. Bổ sung , họ có thể tập trung vào tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật từ , vì họ là không cần thiết để đặt thêm khoảnh khắc để có được lỗi và lỗ hổng.

  6) Một vài Kiểm tra Phần mềm Thiết bị : Một tổ chức cũng cung cấp để cá nhân hóa nó kiểm tra method bằng cách chọn đến từ một nhiều loại liên quan đến kiểm tra phần mềm tài nguyên và các khuôn khổ. Một số trong số công cụ là nguồn gốc mở và miễn phí, trong khi những người khác được khởi chạy bởi người bán thương mại. Nhưng mỗi xây dựng đều có thể được sử dụng bởi các chuyên gia không cần bất kỳ kiến ​​thức nào trước đây bằng văn bản mã . Hơn nữa, người thử nghiệm có thể học ngoài tận dụng thử nghiệm thiết bị trong một rất ngắn gọn trong khoảng thời gian khoảnh khắc. Hơn nữa, họ can sử dụng lại cấu trúc script đảm nhận giống hệt nhau kiểm tra bằng cách xem xét thực hiện các sửa đổi nhỏ .

  Kiểm tra thêm phần mềm máy tính tự động cho phép các tổ chức xem xét phần mềm Agile hướng dẫn thử nghiệm tăng trưởng kỹ thuật. Kế hoạch thử nghiệm tùy chỉnh được thực hiện có thể đóng góp thêm đến giảm thời gian shape của dự án nâng cao. Bạn sẽ thuê kỹ sư tự động hóa kiểm tra từ được đánh giá cao nhất kiểm thử phần mềm dịch vụ điều đó có thể giúp một người trong việc thử nghiệm ứng dụng của bạn trong phạm vi kinh phí được phân bổ và thời gian lịch trình .