• Sosa Herrera posted an update 9 months, 1 week ago

    Công thức cho Công nhân thuê ngoài Phần mềm của bạn Nâng cao

    Gia công phần mềm nâng cao có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc biết những gì bạn cần . Quá thường xuyên, Crack . S. các công ty nỗ lực thuê ngoài mà không có mới hiểu biết tốt liên quan những gì phần mềm nên làm, và thậm chí là chính kết quả trong của sự thất bại kiểm soát một nhóm liên quan đến lập trình viên tại ocean trong một điều khiển từ xa bên ngoài.

    Vận tốc có thể là một khách hàng trong tình huống này. Đặc biệt CEO mong muốn ủy quyền sự phát triển liên kết với hệ thống là không